Nuorisotyön digitaalinen työkalu - kehitetty yhdessä nuorisotyön ammattilaisten kanssa

Nuorisokortti on Innoventum Oy:n yhteistyössä Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden kanssa kehittämä verkkopohjainen sovellus nuorten palveluiden käytön sähköiseen seurantaan. Nuorisokortti on ollut käytössä vuodesta 2017 lähtien. 

Nuorisokortti mahdollistaa nuorille tarjottavien palveluiden käytön tilastollisen seurannan. Sitä voidaan hyödyntää myös erilaisten etujen tarjoamiseen kohdennetusti, sekä nuorten aktivointiin esimerkiksi palkitsemisen kautta. 

Nuorisokortin harrastehaku ja harrastekalenteri toimivat tarjolla olevien palveluiden markkinointikanavana. 

Kesäkuusta 2019 alkaen nuorisokortin toimintoja on kehitetty myös Erasmus+ - rahoitteisessa Youth Card - projektissa. Projektissa on kehitetty korttiin mukaan mm. natiivi mobiilisovellus. Tässä yhteydessä kortin pilotointi on laajentunut Portugaliin, Kroatiaan, Tsekkiin sekä Saksaan. Joensuun kaupungin koordinoima Youth Card - projekti kestää aina kesäkuuhun 2022 saakka. 

Voit ladata Youth Card (Nuorisokortti) - sovelluksen Androidille ja Applen puhelimille näistä linkeistä:

Get it on Google Play

Download on the App Store

Tutustu Nuorisokortin moniin mahdollisuuksiin Case Joensuun kautta.

Hieman laajempi powerpoint - esittely löytyy tästä

Nuorille

Henkilökohtainen nuorisokortti on tarjolla sekä fyysisenä korttina että mobiilisovelluksena. Nuori voi seurata omaa aktiivisuuttaan kortin avulla siihen liittyvän Aktiivisuus-CV:n kautta. 

Nuorisokorttiin voi liittää erilaisia etuja,  joiden voimassaolo näkyy kortin yhteydessä. Harrasteiden yhteydessä voidaan ilmottaa Nuorisokortilla saatavista alennuksista tai muista eduista.

Nuorisokortin voi liittää myös mihin tahansa muuhun korttiin jossa on luettava koodi, kuten mopokorttiin tai kirjastokorttiin.

Palveluntarjoajalle

Nuorisokortti kokoaa yhteen ja tuo esiin nuorille tarjottavat palvelut - hakukelpoisena visuaalisina listana, kalenterina, sekä karttanäkymänä.

Palveluiden - sekä kuntien että muiden mukaan liittyvien osapuolten tarjoamien - käytöstä kertyvästä tiedosta saat helposti päivä- viikko- ja kuukausiyhteenvedot sekä taulukkomuodossa, että visuaalisina kuvaajina. Tämä tieto luo faktapohjaisen taustan toimintojen suunnittelulle ja kohdistamiselle. 

HYVÄ KÄYTÄNNE SUOMEN MALLIN HARRASTUKSIIN

  • Lasten ja nuorten ilmoittaminen harrastuksiin käy helposti Nuorisokortin harrastuskalenterin kautta; Kalenterin harrastukset on Suomen malliin ryhmitelty selattavaksi myös kouluittain
  • Sivulta näkee suoraan, missä ryhmissä on vielä tilaa
  • Ilmoittautumisen yhteydessä nuorelle syntyy Nuorisokortti (ellei hänellä jo sellaista ollut). Jokaisella harrastuskerralla ohjaaja voi merkitä osallistuneet joko täppäämällä heidät osallistujalistasta tai skannaamalla osallistujien nuorisokorttien QR-koodit omalla Nuorisokortti -mobiilisovelluksellaan.

Lue lisää: https://harrastamisensuomenmalli.fi/kaytannot/joensuu/

Liity mukaaN

Oletko kiinnostunut ottamaan nuorisokortin käyttöön kunnassanne tai useamman kunnan / kaupungin yhteiskorttina? Ota meihin yhteyttä ja räätälöidään nuorisokortista tarpeitanne vastaava kokonaisuus!

Nuorisokortin tuottaman tiedon perusteella palvelutarjonnasta tiedottaminen ja sen kohdistaminen todellisen kysynnän mukaan ja käytettävissä olevien resurssien optimointi on aiempaa helpompaa. Kerättävä tieto tukee myös nuorisotyön kansallista dokumentointia. Mikä tärkeintä, nuorisokortti on aidosti apuväline toimintaan alueen nuorten kanssa.

Miten nuorisokortin saa ja mitä se maksaa?

Nuorisokortti on niin sanottu sovellusvuokrauspalvelu (SaaS). Palvelun kiinteät kustannukset syntyvät lähinnä verkkoalustan ja palvelimien ylläpidosta ja käyttäjien aiheuttamasta kuormasta. Siksi palvelu on myös hinnoiteltu näiden perusteella. Hinta pohjautuu käyttäjäalueen (kunta, tai useiden kuntien yhteisö) nuorten määrään ja on porrastettu hintaportaittain. Edullisimmillaan kuukausihinta nuorta kohti on vain muutamia senttejä!