Hanketoiminta

Olemme olleet mukana kansainvälisessä hanketoiminnassa jo vuosikymmenen ajan ja osallistuneet jo noin 30 Lifelong learning ja Erasmus+ hankkeeseen. Hankkeissa toimintamme painotus on ollut verkkoulottuuden ja erityisesti oppimisympäristöjen kehittämisessä erilaisiin oppimistarpeisiin. Yhdessä paikallisten kumppaniemme kanssa olemme myös tuottaneet ja testanneet oppimissisältöjä niin nuorille, maahanmuuttajille, yrittäjille, kuin uraohjaukseenkin. Toimijakumppanuuksia on hankkeissa syntynyt kymmeniä ja maantieteellisesti projektien puitteissa on liikuttu lähes kaikissa EU-maissa. 

Hanketoiminta on osa yhteiskuntavastuullista toimintaamme, mutta toisaalta se on myös tukenut pitkäjänteistä teknologista kehitystyötämme ja tarjonnut mahdollisuuksia erilaisten ratkaisujen testaamiseen kansainvälisessä ympäristössä.

Alta löydät projektit, joissa olemme parhaillaan mukana, sekä jo päättyneet hankkeet joihin meillä on ollut ilo osallistua.

FARCE

The FARCE - project will increase climate change awareness using comedy and satire, providing in-service training for adult education and comedy based learning resources for addressing this important topic.

Projektin verkkosivut

SOMRA

Somra - projekti tukee erityisesti maahanmuuttajien työllistymistä hyödyntäen vihreän yrittäjyyden mallia.

Projektin verkkosivut

SWIM

Projekti Luo kouluttajille ohjeistuksen visuaalisten sanakirjojen hyödyntämiseksi heidän työssään, tuottaa ja testaa sarjan visuaalisia sanakirjasisältöjä, sekä luo modernin ja käyttäjäystävällisen verkkoympäristön "Visual Dictionary Online Creator" .

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

VISUAL PATHS

Kehittää nuorten aikuisten digitaalista osaamista räätälöityjen oppimisvälineiden ja- resurssien avulla ja auttaa kouluttajia arvioimaan ammatillisen koulutuksen oppijoiden aiemmin opittuja taitoja. Projekti tuottaa visuaalisen työkalun oppimispolkujen tukemiseen ja oppimisen dokumentoimiseen - myös mobiilisovelluksena.

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

XCAPE

Xcape kehittää kolme päätuotosta: IO1: XCAPE - Digitaalisten pakoresurssien kokoelman "XCAPE Digital Breakout Compendium of Resources" IO2: Täydennyskoulutusohjelman joka tarjoaa ammatillisen kehittymisen tukea ohjaajille IO3: XCAPE Verkkoalustan, joka mahdollistaa tarjoaa pääsyn kaikkiin tuotettuihin digitaalisiin materiaaleihin.

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

YOUTH CARD

YOUTH CARD – projekti toteuttaa nuorisotyötä tukevan digitaalisen työkalun, joka auttaa tuomaan yhteen nuorisotyötä tekevät organisaatiot, jakamaan tietoa nuorille tarjolla olevista palveluista ja aktiviteeteista, sekä keräämään tilastollista tietoa näiden palveluiden käytöstä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää, kun pyritään rahoittamaan palveluita, jotka parhaiten tavoittavat nuoria siellä, missä palveluille on eniten tarvetta. Nuorille tätä työkalua edustaa digitaalinen mobiili nuorisokortti.

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

Päättyneet projektit

TRACES

Kehittää digi- ja medialukutaitoa koskevaa koulutusmateriaalia. Hankkeen päätuotokset ovat 1. Digitaalisen ja sosiaalisen median lukutaidon oppimisresurssit 2. Täydennyskoulutusohjelma nuorisotyöntekijöille 3. Yhteistoiminnallinen verkko-oppimistietokanta 4. Toimintapoliittinen asiakirja "Poliittiset suositukset kaikkien nuorten digitaalisen kansalaisuuden edistämiseksi digitaalisen nuorisotyön kautta" 5. Ohjeet digitaalisen median kanssa työskenteleville nuorisotyöntekijöille

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

EWT

Projekti järjestää 12 ohjattua kävelytapahtumaa ja tuottaa tietoa terveellisistä elämäntavoista. Lisäksi COVID-19 - tilanteen johdosta projektissa testataan myös QR-koodien skannaamiseen pohjautuvia omatoimikävelyitä. Suomesta projektissa on mukana Innoventum Oy ja Joensuun Kaupungin liikuntapalvelut.

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

PAST-TIMES

Projekti käsittelee Euroopan ikääntyvä väestöä, rasismin ja suvaitsemattomuuden lisääntymistä, sekälisääntyvää maahanmuuttoa kattavan sukupolvienvälisen koulutusohjelman avulla.

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

Menneitä projekteja

2015 - 2017 The Digital Workplace (Erasmus+ Key Action 2) Lue lisää

2014 - 2016 Synergy (Erasmus+ Key Action 2) Lue lisää

2013 – 2015 B-Entrepreneur (Lifelong Learning Programme Key Action 4) 

2013  2015 PINECL (Lifelong Learning Programme Key Action 3) Lue lisää

2012 – 2014 Under My Wing (Leonardo da Vinci) Lue lisää

2011 – 2013 Netbox Project (Lifelong Learning Programme Key Action 3)

2011 – 2013 Digital Latin Quarter (Grundtvik) Lue lisää