Joensuun kaupunki on nuorisokortin idean takana ja palvelun aktiivinen kehittäjä

Nuorisokortin lyhyt historia

Joensuun kaupungin nuorisopalveluilla oli ongelma: kuinka kerätä tilastotietoa nuorisotilojen kävijöistä modernilla tavalla, sekä koota nuorille suunnatut palvelut saman osoitteen alle. Tähän ratkaisuksi syntyi nuortenjoensuu.fi -sivusto, jolla myös Nuorisokortti toimii. Palvelu on kehitetty yhdessä nuorisotyön ammattilaisten kanssa kokeillen ja keskustellen, jotta siitä on saatu luotua mahdollisimman helppo ja sujuva kokonaisuus.

Nuorisokortin myötä kaikkien Joensuun alueen nuorisotilojen kävitilastot löytyvät näppärästi samasta paikasta helposti käsiteltävässä, digitaalisessa muodossa. Samalle sivustolle on koottu nuorille suunnattua tietoa, kuten heille kohdennettuja tapahtumia Joensuussa, harrastusmahdollisuuksia sekä nuorisotilojen esittelyt.

Maailma kehittyy, ja niin myös Nuorisokortti. Palvelua kehitetään jatkuvasti asiakkaamme tarpeita paremmin vastaavaksi.

Tutustu nuortenjoensuu.fi -sivustoon.

Käyttöesimerkki - Nuorisokeskus Whisper

Nuorisokeskus Whisperillä Nuorisokorttia on käytetty tilastojen keräämisen apuvälineenä sekä viestintäkanavana suoraan nuorille. Jokaisella nuorisokeskuksella vierailevalla nuorella on oma Nuorisokortti, joka leimataan käynnin yhteydessä.

Nuorisokortin avulla voidaan:

  • Kerätä tilastoja nuorisotilan kävijämääristä ja muodostaa niiden pohjalta koonteja esimerkiksi kävijöiden ikäjakauman tai sukupuolen mukaan.
  • Tiedottaa tulevista tapahtumista suoraan nuorille nuortenjoensuu.fi -sivuston kautta.
  • Tallentaa nuorten yhteystietoja ja muuta informaatiota sähköiseen tietokantaan, jossa nuoret myös itse pääsevät hallinnoimaan tietojaan.

Nuorisopalveluiden kommentti

 Nuorisokortin avulla saamme palveluiden käytöstä tietoa, jonka avulla voimme suunnitella toimintaamme ja kohdistaa resursseja sinne missä niille on kysyntää. Jatkossa järjestelmän avulla helpotetaan myös nuorisoavustusten hakemista.

Nuorisokortin toimintamallia on kehitetty tarpeisiimme yhdessä Innoventumin kanssa. Nyt Youth Card - hankkeen myötä myös sektorilla kanssamme toimivat järjestöt saavat suuremman roolin ympäristössä ja pääsevät vaikuttamaan siihen omista näkökulmistaan. 

J-P Mattila, erityisnuorisotyön koordinaattori, Youth Card - projektin projektipäällikkö