Maisemanhoidon erityistyökalu - huoltokohdetietokanta

Maisema.pro on tietokanta luonto- ja huoltokohteiden tietojen ylläpitämiseksi. Palvelu mahdollistaa esimerkiksi retkeilyreitistöjen ylläpitoon liittyvien havaintojen välittämisen tiedoksi suoraan kohteiden huoltajille ja nopeuttaa ilmi tulevien puutteiden korjaamista.

Kohteiden ylläpitäjälle maisema.pro tarkoittaa tarkkaa ja ajantasaista raportointia kohteiden tilasta, huoltotoimenpiteistä, sekä saaduista palautteista. 

Palvelu on kehitetty yhdessä maisemanhoitopalveluiden pioneerin - Pro Maisema Ky:n kanssa.

Huoltokohdetietokantaan voi kerätä huomiot sekä tiedot kohteiden huollosta heti toimenpiteiden yhteydessä. Kaikki huomiot ovat karttasidonnaisia ja niitä voidaan tarkastella maastokartalla. Huomioita on mahdollista tehdä määriteltyjen kohteiden lisäksi myös yleisesti kohdealueelta.

Huomioiden tallentaminen on mahdollista myös jälkikäteen esimerkiksi kuva-aineistosta. Jos aineisto sisältää GPS-koordinatit, ne sijoitetaan automaattisesti myös kartalle ja jos tapahtumat ovat määriteltyjen huoltokohteiden lähellä, ne voidaan lisäämisen yhteydessä liittää suoraan näihin kohteisiin.

Järjestelmä mahdollistaa myös asiakaspalautteen keräämisen helposti: Huoltokohteisiin viedään QR-koodin sisältävät tietotaulut ja skannaamalla koodin kävijä pääsee suoraan antamaan kohteeseen liittyvää palautetta, esimerkiksi tarvittavasta polttopuutäydennyksestä. Koodien skannauksilla voidaan myös kerätä suuntaa antavia tietoja kohteiden käytöstä.

Maisema.pro - palvelu on saatavilla sovellusvuokrauspalveluna. 

Voit kysyä myös palvelusta osana maisemanhoitopalvelupakettia Pro Maisemalta!

Ota yhteyttä meihin tai Pro Maiseman Mika Issakaiseen - mika@promaisema.fi - ja katsotaan millainen paketti toimii teille parhaiten.