Hanketoiminta

Olemme olleet mukana kansainvälisessä hanketoiminnassa jo vuosikymmenen ajan ja osallistuneet jo noin 30 Lifelong learning ja Erasmus+ hankkeeseen. Hankkeissa toimintamme painotus on verkkoulottuuden ja erityisesti oppimisympäristöjen kehittämisessä erilaisiin oppimistarpeisiin. Yhdessä paikallisten kumppaniemme kanssa olemme myös tuottaneet ja testanneet oppimissisältöjä niin nuorille, maahanmuuttajille, yrittäjille, kuin uraohjaukseenkin. Toimijakumppanuuksia on hankkeissa syntynyt kymmeniä ja maantieteellisesti projektien puitteissa on liikuttu lähes kaikissa EU-maissa. 

Hanketoiminta on osa yhteiskuntavastuullista toimintaamme, mutta toisaalta se on myös tukenut pitkäjänteistä teknologista kehitystyötämme ja tarjonnut mahdollisuuksia erilaisten ratkaisujen testaamiseen kansainvälisessä ympäristössä.

Alta löydät projektit, joissa olemme parhaillaan mukana, sekä jo päättyneet hankkeet joihin meillä on ollut ilo osallistua.

Scouts 4 Green

Kaikki puhuvat kestävyydestä. Mutta mitä tämä tarkoittaa juuri sinun yhtiöllesi ja ammatilliselle koulutukselle? Tätä pohtii kolmivuotinen ...

Projektin verkkosivut

Upskill+

UPSKILL+ tukee erityisesti epäedullisessa asemassa olevien aikuisten taitojen kehittämistä, luomalla Eurooppaan maatilamatkailun koulutuspolun ja ...

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

Päättyneet projektit

FITeens

FITeens is an Erasmus+ project that aims to raise teenagers' awareness on the importance of physical activity and healthy habits

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

FARCE

FARCE-projekti lisää ilmastonmuutosta koskevaa tietoisuutta komedian ja satiirin avulla, tarjoamalla aikuiskoulutuksen täydennyskoulutusta ja ...

Projektin verkkosivut

REMOTE CTRL

REMOTE CTRL -projektin tavoitteena on rakentaa sekä työntekijöiden että työnantajien taitoja ja ominaisuuksia ja valmistella heitä etätyöhön ...

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

SOMRA

Somra - projekti tukee erityisesti maahanmuuttajien työllistymistä hyödyntäen vihreän yrittäjyyden mallia.

Projektin verkkosivut

SWIM

Projekti Luo kouluttajille ohjeistuksen visuaalisten sanakirjojen hyödyntämiseksi heidän työssään, tuottaa ja testaa sarjan visuaalisia ...

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

YOUTH CARD

YOUTH CARD – projekti toteuttaa nuorisotyötä tukevan digitaalisen työkalun, joka auttaa tuomaan yhteen nuorisotyötä tekevät organisaatiot, ...

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

VISUAL PATHS

Kehittää nuorten aikuisten digitaalista osaamista räätälöityjen oppimisvälineiden ja- resurssien avulla ja auttaa kouluttajia arvioimaan ...

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

XCAPE

Xcape kehittää kolme päätuotosta: IO1: XCAPE - Digitaalisten pakoresurssien kokoelman "XCAPE Digital Breakout Compendium of Resources" IO2: ...

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

PAST-TIMES

Projekti käsittelee Euroopan ikääntyvä väestöä, rasismin ja suvaitsemattomuuden lisääntymistä, sekälisääntyvää maahanmuuttoa kattavan ...

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

EWT

Projekti järjestää 12 ohjattua kävelytapahtumaa ja tuottaa tietoa terveellisistä elämäntavoista. Lisäksi COVID-19 - tilanteen johdosta ...

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

TRACES

Kehittää digi- ja medialukutaitoa koskevaa koulutusmateriaalia. Hankkeen päätuotokset ovat 1. Digitaalisen ja sosiaalisen median lukutaidon ...

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

UNWIND

Unwindin päämäärämänä on tarjota nuorille, sekä työssä oleville, että töitä etsiville, mahdollisuuksia tarvittavien taitojen oppimiseksi ...

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

Art4Inc

Art4Inc -projekti työskentelee aikuis- ja yhteisökouluttajien kanssa, jotka ovat toisen mahdollisuuden koulutuksen etulinjassa, tukemalla ...

Projektin verkkosivut

Projekti Facebookissa

Menneitä projekteja

2015 - 2017 The Digital Workplace (Erasmus+ Key Action 2) Lue lisää

2014 - 2016 Synergy (Erasmus+ Key Action 2) Lue lisää

2013 – 2015 B-Entrepreneur (Lifelong Learning Programme Key Action 4) 

2013  2015 PINECL (Lifelong Learning Programme Key Action 3) Lue lisää

2012 – 2014 Under My Wing (Leonardo da Vinci) Lue lisää

2011 – 2013 Netbox Project (Lifelong Learning Programme Key Action 3)

2011 – 2013 Digital Latin Quarter (Grundtvik) Lue lisää