Tietosuojakäytäntö

 

1.    REKISTERIN PITÄJÄ

 

Innoventum Oy, Juhonkuja 7, 80260 Joensuu, Suomi

2.    YHTEYSHENKILÖT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisterin vastuuhenkilö ja tietosuojavastaava
Toimitusjohtaja Janne Leinonen, gdpr@innoventum.fi

3.    REKISTERIN NIMI

innoventum.fi- sivuston käyttäjärekisteri

4.    HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin kerätään tietoja käyttöoikeuksien jakamiseksi sivuston asiakaskohtaisesti rajoitettuihin sisältöihin, sekä sivujen ominaisuuksien muokkaamiseen.

Tietoja ei käytetä markkinointiin, tai luovuta kolmansille osapuolille.

5.    REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Kerättävät käyttäjätiedot ovat nimi, sähköpostiosoite, maa, oletuskieli, sekä vapaaehtoisena tietona käyttäjän kuva. 
Tiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Käyttäjä voi pyytää tietonsa poistettavaksi, kun hän lopettaa palveluiden käytön.

6.    SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä toimii sähköinen kirjautumislomake. Käyttäjä kirjaa itse tietonsa rekisteriin luodessaan käyttäjätunnusta. Käyttäjä voi muokata omia tietojaan rekisterissä ja hänellä on mahdollisuus pyytää tiedot, jotka hänestä on rekisteriin tallennettu.

7.    HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisterissä (tietokanta), johon pääsy on rajattu käyttäjätunnuksin. Tunnusten ja yhteyden turvallisuus on varmistettu salausalgoritmeilla.  Yksittäiseen tietueeseen liittyviin tietoihin pääsyä on erikseen rajattu käyttöliittymässä (verkkosivusto) käyttäjäprofiilikohtaisesti niin, että kullakin käyttäjäprofiililla organisaatiossa, sekä loppukäyttäjillä, on pääsy vain tarpeellisiksi katsottuihin tietoihin.

Rekisterin käsittelijänä ja sivuston ylläpitäjänä toimii Innoventum Oy, yhteyshenkilönä 
Janne Leinonen,Toimitusjohtaja, 
janne.leinonen@innoventum.fi,
045 7845 0810.

8.    TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tiedot näkee kirjautumalla sisälle tai pyytämällä tarkastusta rekisterin yhteyshenkilöltä.

9.    OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Käyttäjä voi itse muokata omia käyttäjätietojaan.

10.    REKISTERÖIDYN OIKEUDETREKISTERÖIDYLLÄ ON OIKEUS TARKASTAA ITSEÄÄN KOSKEVAT HENKILÖTIEDOT.

  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.
  • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  • Pyyntö edellä mainittujen toimintojen tekemiseen tulee osoittaa rekisterin yhdyshenkilölle.

11. MUUT

Rekisteriä ei käytetä suoramarkkinointiin eikä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Sivusto käyttää evästeitä. Sivustolla käytetään evästeitä sen takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen. Eväste (cookies) on sivuton pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.