EU Projects

We have been involved in international projects for a decade, being a partner in about 30 Lifelong Learning and Erasmus+ strategic partnerships. Our focus in these projects is developing the online aspect and especially the online learning environments for different educational needs. Together with our local partner network we have also produced and piloted learning contents for youth, migrants, entrepreneurs and career councelling. 

The partnerships have gained us dozens of international contacts in almost every EU member state.

Projects are part of our social responsibility but they also support our long-term technological development work and create possibilities to test new innovations in an international setting.

Here you will find the projects that are currently running and also past projects we have had the privilege to be a partner of.

FARCE

The FARCE - project will increase climate change awareness using comedy and satire, providing in-service training for adult education and comedy based learning resources for addressing this important topic.

Project website

SOMRA

Somra - projekti tukee erityisesti maahanmuuttajien työllistymistä hyödyntäen vihreän yrittäjyyden mallia.

Project website

REMOTE CTRL

The objective of REMOTE CTRL project is to build skills and attributes of both employees and employers, preparing them to implement remote work or flexible work patterns, and to increase their potential to adapt to the changing digitized economy.

Project website

Project on Facebook

SWIM

Projekti Luo kouluttajille ohjeistuksen visuaalisten sanakirjojen hyödyntämiseksi heidän työssään, tuottaa ja testaa sarjan visuaalisia sanakirjasisältöjä, sekä luo modernin ja käyttäjäystävällisen verkkoympäristön "Visual Dictionary Online Creator" .

Project website

Project on Facebook

VISUAL PATHS

Kehittää nuorten aikuisten digitaalista osaamista räätälöityjen oppimisvälineiden ja- resurssien avulla ja auttaa kouluttajia arvioimaan ammatillisen koulutuksen oppijoiden aiemmin opittuja taitoja. Projekti tuottaa visuaalisen työkalun oppimispolkujen tukemiseen ja oppimisen dokumentoimiseen - myös mobiilisovelluksena.

Project website

Project on Facebook

XCAPE

Xcape kehittää kolme päätuotosta: IO1: XCAPE - Digitaalisten pakoresurssien kokoelman "XCAPE Digital Breakout Compendium of Resources" IO2: Täydennyskoulutusohjelman joka tarjoaa ammatillisen kehittymisen tukea ohjaajille IO3: XCAPE Verkkoalustan, joka mahdollistaa tarjoaa pääsyn kaikkiin tuotettuihin digitaalisiin materiaaleihin.

Project website

Project on Facebook

YOUTH CARD

YOUTH CARD – projekti toteuttaa nuorisotyötä tukevan digitaalisen työkalun, joka auttaa tuomaan yhteen nuorisotyötä tekevät organisaatiot, jakamaan tietoa nuorille tarjolla olevista palveluista ja aktiviteeteista, sekä keräämään tilastollista tietoa näiden palveluiden käytöstä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää, kun pyritään rahoittamaan palveluita, jotka parhaiten tavoittavat nuoria siellä, missä palveluille on eniten tarvetta. Nuorille tätä työkalua edustaa digitaalinen mobiili nuorisokortti.

Project website

Project on Facebook

Past projects

TRACES

Kehittää digi- ja medialukutaitoa koskevaa koulutusmateriaalia. Hankkeen päätuotokset ovat 1. Digitaalisen ja sosiaalisen median lukutaidon oppimisresurssit 2. Täydennyskoulutusohjelma nuorisotyöntekijöille 3. Yhteistoiminnallinen verkko-oppimistietokanta 4. Toimintapoliittinen asiakirja "Poliittiset suositukset kaikkien nuorten digitaalisen kansalaisuuden edistämiseksi digitaalisen nuorisotyön kautta" 5. Ohjeet digitaalisen median kanssa työskenteleville nuorisotyöntekijöille

Project website

Project on Facebook

EWT

Projekti järjestää 12 ohjattua kävelytapahtumaa ja tuottaa tietoa terveellisistä elämäntavoista. Lisäksi COVID-19 - tilanteen johdosta projektissa testataan myös QR-koodien skannaamiseen pohjautuvia omatoimikävelyitä. Suomesta projektissa on mukana Innoventum Oy ja Joensuun Kaupungin liikuntapalvelut.

Project website

Project on Facebook

PAST-TIMES

Projekti käsittelee Euroopan ikääntyvä väestöä, rasismin ja suvaitsemattomuuden lisääntymistä, sekälisääntyvää maahanmuuttoa kattavan sukupolvienvälisen koulutusohjelman avulla.

Project website

Project on Facebook

Previous Projects

2015 - 2017 The Digital Workplace (Erasmus+ Key Action 2) Read more

2014 - 2016 SYNERGY (Erasmus+ Key Action 2) Read more

2013-2015 PINECL (Lifelong Learning Programme Key Action 3) Read more

2013-2015 B-Entrepreneur  (Lifelong Learning Programme Key Action 4)  Read more

2012 – 2014 Under My Wing (Leonardo da Vinci) Read more

2011 – 2013 Netbox Project (Lifelong Learning Programme Key Action 3 Read more

2011 – 2013 Digital Latin Quarter (Grundtvik) Read more