Nuorisokortti - soveltuu myös Suomen malli - harrastuksille!

Nuorisokortti on Innoventum Oy:n yhteistyössä Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden kanssa kehittämä verkkopohjainen sovellus nuorten palveluiden markkinointiin, ilmoittautumisten hallinnointiin, sekä osallistumisten sähköiseen seurantaan. 

Esimerkiksi Suomen Mallin mukainen harrastetarjonta voidaan esittää koulukohtaisesti kalenterina, sekä listana, jonka tuloksia voidaan rajata halutuilla hakuehdoilla. Harrasteryhmille voidaan määrittää ryhmäkoot ja ilmoittautumisen aikarajat.

Harrastusten ohjaajat merkitsevät nuorten käyntikerrat helposti mobiilisovelluksella. 

Palvelu tarjoaa tilastotietoa sekä harrastusten osallistujamääristä kokonaisuutena, että harrastuskohtaisen seurannan, jota voi hyödyntää seuraavan lukukauden suunnittelussa.

Lisäksi Nuorisokortin kautta voi lähettää SMS-ryhmäviestejä suoraan sekä lapsille että huoltajille esimerkiksi harrastuskertoihin liittyvistä muutoksista tai peruutuksista.

 Hyödyistä voit lukea myös Harrastamisen Suomen Mallin sivustolta: HARRASTUKSIIN ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISTILASTOT NUORTENJOENSUU.FI -JÄRJESTELMÄN KAUTTA JOENSUUSSA 

 

Nuorille

Harrastuskalenteri ja Harrastushaku auttavat nuoria löytämään sopivaa toimintaa, sekä illmoittautumaan mukaan.

Henkilökohtainen nuorisokortti on tarjolla sekä fyysisenä korttina että mobiilisovelluksena. Nuori voi seurata omaa aktiivisuuttaan kortin avulla siihen liittyvän Aktiivisuus-CV:n kautta. 

Nuorisokorttiin voi liittää erilaisia etuja,  joiden voimassaolo näkyy kortin yhteydessä. Harrasteiden yhteydessä voidaan ilmottaa Nuorisokortilla saatavista alennuksista tai muista eduista.

Nuorisokortin voi liittää myös mihin tahansa muuhun korttiin jossa on luettava koodi, kuten mopokorttiin tai kirjastokorttiin.

Palveluntarjoajalle

Nuorisokortti mahdollistaa nuorille tarjottavien markkinoinnin, niihin ilmoittautumisen, sekä palveluiden käytön tilastollisen seurannan. Sitä voidaan hyödyntää myös erilaisten etujen tarjoamiseen kohdennetusti, sekä nuorten aktivointiin esimerkiksi palkitsemisen kautta. 

Toimintoja on kehitetty myös Erasmus+ - rahoitteisessa Youth Card - projektissa. Projekti tuo korttiin mukaan mm. .Tässä yhteydessä kortin pilotointi on laajentunut Portugaliin, Kroatiaan, Tsekkiin sekä Saksaan. Joensuun kaupungin koordinoima Youth Card - projekti kestää aina kesäkuuhun 2022 saakka. 

Tutustu Nuorisokortin moniin mahdollisuuksiin Case Joensuun kautta.

Nuorisokortti kokoaa yhteen ja tuo esiin nuorille tarjottavat palvelut - hakukelpoisena visuaalisina listana, kalenterina, sekä karttanäkymänä.

Palveluiden - sekä kuntien että muiden mukaan liittyvien osapuolten tarjoamien - käytöstä kertyvästä tiedosta saat helposti päivä- viikko- ja kuukausiyhteenvedot sekä taulukkomuodossa, että visuaalisina kuvaajina. Tämä tieto luo faktapohjaisen taustan toimintojen suunnittelulle ja kohdistamiselle. 

Liity mukaaN

Oletko kiinnostunut ottamaan nuorisokortin käyttöön kunnassanne tai useamman kunnan / kaupungin yhteiskorttina? Ota meihin yhteyttä ja räätälöidään nuorisokortista tarpeitanne vastaava kokonaisuus! 

Myös kumppanuusmuotoinen toiminta kortin viemiseksi yhdessä eteenpäin on mahdollista.

Nuorisokortin tuottaman tiedon perusteella palvelutarjonnasta tiedottaminen ja sen kohdistaminen todellisen kysynnän mukaan ja käytettävissä olevien resurssien optimointi on aiempaa helpompaa. Kerättävä tieto tukee myös nuorisotyön kansallista dokumentointia. Mikä tärkeintä, nuorisokortti on aidosti apuväline toimintaan alueen nuorten kanssa.

Miten kortti toimitetaan ja onko sillä hinta?

Nuorisokortti on niin sanottu sovellusvuokrauspalvelu (SaaS). Palvelun kiinteät kustannukset syntyvät lähinnä verkkoalustan ja palvelimien ylläpidosta ja käyttäjien aiheuttamasta kuormasta. Siksi palvelu on myös hinnoiteltu näiden perusteella. Hinta pohjautuu käyttäjäalueen (kunta, tai useiden kuntien yhteisö) nuorten määrään ja on porrastettu hintaportaittain. Edullisimmillaan kuukausihinta nuorta kohti on vain muutamia senttejä!

Koska palvelun käyttöönotto vaatii tietenkin myös työtä, tästä laskutetaan avausmaksu.