Building Skills and Attributes for Remote Work - REMOTE CTRL

2020-11-01 - 2022-10-31
2020-1-UK01-KA202-079004

REMOTE CTRL

REMOTE CTRL -projektin tavoitteena on kehittää räätälöityjä koulutusresursseja, jotka vastaavat työnantajien, työntekijöiden ja ammattillisen koulutuksen kouluttajien tarpeita etätyöskentely-ympäristössä. Projekti tukee kouluttajia, yritysten omistajia ja johtajia sekä yksittäisiä työntekijöitä ensimmäisissä askeleissa kohti sosiaalisen, kansalais- ja taloudellisen elämän uudelleen rakentamista etätyöhön sopeutumalla. 

https://remotectrl.eu

Projekti Facebookissa