Supporting youth to manage their digital & social media presence - TRACES

2019-06-01 - 2021-01-31
2019-1-CY02-KA205-001476

TRACES

Digitaalinen vallankumous muuttaa tapaa, jolla nuoret leikkivät, saavat tietoa, kommunikoivat ja oppivat. Nuorilla on nykyään ennennäkemättömiä oppimismahdollisuuksia. Digitaalisen ja sosiaalisen median lukutaidon koulutus onkin juuri nyt erityisen tarpeellista, jotta voidaan varmistaa, että nuoret eurooppalaiset voivat hyödyntää verkkomahdollisuuksien potentiaalia rakentaa taitoja, uraa ja suhteita tehokkaasti, mutta myös turvallisesti.

TRACES-projektin päätavoitteet ovat

 1. tukea nuorten ammattilaisten jatkuvaa ammatillista kehitystä;

 2. kehittää digitaalista ja sosiaalista mediaa koskevaa lukutaitoa koskevaa koulutusmateriaalia heikommassa asemassa oleville nuorille;

 3. Laatia suositusdokumentti, jolla edistetään heikommassa asemassa olevien nuorten vastuullisen digitaalisen kansalaisuuden edistämistä.

  Tämän saavuttamiseksi neljä hankekumppania kehittävät ja testaavat innovatiivisia työkaluja viiden tuotoksen puitteissa: 
  1. Digitaalisen ja sosiaalisen median lukutaidon oppimisresurssit
  2. Täydennyskoulutusohjelma nuorisotyöntekijöille
  3. Yhteistoiminnallinen verkko-oppimistietokanta;
  4. Toimintapoliittinen asiakirja "Poliittiset suositukset kaikkien nuorten digitaalisen kansalaisuuden edistämiseksi digitaalisen nuorisotyön kautta Kyproksessa, Suomessa, Irlannissa ja Romaniassa";
  5. Ohjeet digitaalisen median kanssa työskenteleville nuorisotyöntekijöille.

 Suomessa hankkeesta vastaa Innoventum Oy ja hanke toteutetaan yhteistyössä Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden, sekä kulttuuripalveluiden kanssa.

https://tracesproject.online

Projekti Facebookissa