Using Artistic Disciplines for Educational and Social Inclusion - Art4Inc

2017-11-01 - 2019-10-31
2017-1-DE02-KA204-004158

Art4Inc

Kouluttajien on tarkasteltava monenlaisia vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä, jotta he kykenevät onnistuneesti rakentamaan näiden yhteisöjen avaintaitoja. Pedagogisessa yhteydessä tarinankerronnan, draaman ja musiikin vuosisatoja vanhat tekniikat ovat hiipuneet ja niitä pidetään harvoin sopivina tiedon siirtämisessä ja avaintaitojen hankkimisessa. Art4Inc –projekti pyrkii tuomaan nämä ainutlaatuiset ja tehokkaat tekniikat nykyaikaan tukemaan kielellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen esteiden voittamista ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden avaintaitojen rakentamista. Art4Inc –projektin erityiset kehitysvaiheet tulevat olemaan: 

1. Aikuiskoulutushenkilöstön kattavan täydennyskoulutuskurssin tuottaminen, joka tukee heidän taideaineiden opetustaan kuten tarinankerronnan, draaman ja musiikin hyödyntämistä heterogeenisten ryhmien avaintaitojen opetuksessa.
2. Erilaisten pedagogisten, taideaineita avaintaitojen rakentamisessa käyttävien resurssien mukauttaminen, muokkaaminen ja tuottaminen ja esittäminen monimediamuotoisena työkalupakkina.
3. Räätälöidyn monikielisen verkko-oppimisympäristön tuottaminen, tukemaan oppimista dynaamisissa verkkoympäristöissä
4. Tieteellisen dokumentin laatiminen projektin oppimispuitteista ja tärkeimmistä suosituksista tuleville kehitystöille.

https://art4inc.eu

Projekti Facebookissa