Reducing Workplace Stress for Young People by Building Career Management Skills - UNWIND

2018-09-01 - 2020-08-31
2018-1-CZ01-KA205-047743

UNWIND

UNWIND on Erasmus+ -rahoitusohjelman rahoittama projekti, joka toteutetaan aikavälillä 9/2018 - 9/2020.

Mistä UNWIND-projektissa on kyse?

Projektin päämäärämä on tarjota nuorille, sekä työssä oleville, että töitä etsiville, mahdollisuuksia tarvittavien taitojen oppimiseksi työperäisen stressin hallitsemiseen ja kestävän urakehityksen rakentamiseen nykypäivän dynaamisessa yhteiskunnassa.

UNWIND tuottaa verkkopohjaisia resursseja jotka tukevat nuoria kehittämään taitoja uranhallintaan, työn säilyttämiseen ja stressinhallintaan. 

https://unwind.work

Projekti Facebookissa